R   I   S   K     H   A   Z   E   K   A   M   P


Deze website legt geen persoonsgegevens vast.

Alleen wanneer u zelf actief contact opneemt met Risk Hazekamp, via de op de contactpagina genoemde mogelijkheden, deelt u persoonsgegevens met Risk Hazekamp.

Risk Hazekamp beschikt alleen over persoonsgegevens, die reeds voor 25 mei 2018 bij Risk Hazekamp bekend waren.

This website does not record personal data.

Only when you actively contact Risk Hazekamp by means of the options mentioned on the contact page, do you share personal data with Risk Hazekamp.

Risk Hazekamp only has personal data, which were already known to Risk Hazekamp before May 25, 2018.

---
Mijn webhost is Antagonist, de verwerkersovereenkomst vindt u hier
My web host is Antagonist, the processor agreement can be found here
---

www.riskhazekamp.nl en www.riskhazekamp.com zijn websites van Risk Hazekamp en zijn te bereiken via:
www.riskhazekamp.nl and www.riskhazekamp.com are websites of Risk Hazekamp and can be reached via:

Hoge Zand 34a, 2512 EM Den Haag
Telefoon / Phone: 0031 (0)6 4316 2317
Email: riskriskhazekamp.nl / risk@riskhazekamp.com
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 24458903

back